Styrelsen har gett X i uppdrag att se över vilka som har betalat medlemskapet för år 2019.