WTF Taekwondo

Taekwondo

Taekwondo är en koreansk stridskonst där du lär dig att använda dina händer och fötter i självförsvarssyfte. Målet med Taekwondo är att utveckla dig själv som människa. Taekwondo betyder ungefär ”Fotens och handens väg” Det består av 3 ord:

  • Tae betyder ”fot”
  • Kwon betyder ”hand”
  • Do betyder ”vägen”. Det är ditt sätt att vara mot andra människor och att behandla andra med respekt och omtanke.

Taekwondo främjar individens koncentration, koordination, självkontroll, medvetande, mod, självförtroende samt fysiska och psykiska utveckling. Man lär sig även vad som är rätt och fel och att styrka betyder moraliskt ansvar. Taekwondo-eleven lär sig på så sätt att inte tillgripa våld mot andra människor och att uppträda moraliskt i alla situationer.

På Mifune utför vi WTF-taekwondo. Det finns också en andra inriktning som kallas ITF-taekwondo. Ursprunget är detsamma men de har utvecklats på olika sätt. WTF-taekwondo är en OS-gren där de tävlande möts i kamp under tre ronder.

↑ Upp

Kyorugi (kamp)

Taekwondo som sport är fartfylld och spektakulär. En mycket sofistikerad sport som kräver stor skicklighet i taktik, strategi och explosiv snabbhet hos de tävlande.

Två spelare möts i 2-3 ronder à 1,5-2 minuter beroende på nivå, ålder och tävlingens utformning. De två spelarna identifieras med hjälp av varsin färg, röd (Hong) eller blå (Chong), som återfinns på hjälm och väst. Poäng ges för träffar på kroppsvästen och huvudet. Spelarna bär skyddsutrustning på armar, ben, bål och huvud. Både slag och sparkar är poänggivande men slag mot huvudet är förbjudna. Tekniker under bältet är heller inte tillåtna.

Poomsae (mönster)

I Poomsae tillämpas grundtekniker. Man tränar attack- och försvarsrörelser mot en inbillad motståndare och visar hur grundteknikerna är tänkta att utföras.

Linjen och riktningen i rörelserna är viktiga i Poomsae. Poomsae hjälper dessutom till att kontrollera andning och styrka. Att träna Poomsae kräver en oerhörd disciplin, styrka, balans, kondition och koordination. Men det är samtidigt väldigt roligt och utmanande och man kan alltid sträva efter att bli bättre och finslipa sina tekniker.

Man kan tävla i Poomsae. Då står man på mattan antingen ensam eller med en eller två andra personer och utför sina mönster framför domare. Beroende på antalet deltagare i kategorin kan man som tävla i tre ronder; preliminär rond, semifinal och final. Det är alltid de åtta bästa som går vidare till final. Är man fler än åtta i kategorin tävlar man i semifinalen och är man fler än 20 tävlar man i en preliminär runda där hälften går vidare. Man visar i regel upp två mönster, men beroende på tävling kan man komma att göra en Poomsae i preliminär runda och/eller semifinal. Dock gör man alltid två mönster i final. Dessa mönster lottas om man tävlar som elit men annars beror det också på respektive tävling.

Träna taekwondo

Hur tränar vi, vad behövs, lista över dräkt och skydd, gradering etc.

↑ Upp

Filer

Graderingskompendium, innehåller vad du ska kunna till graderingen.

↑ Upp